GDPR

Souhlasím, aby mi společnost Komunikační stroje s.r.o., se sídlem Kateřinská 492/10, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 06839347, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289785 zasílala svá obchodní sdělení týkající se nabízení výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

 

Svým souhlasem udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

v platném znění, svůj souhlas se zpracováním poskytnuté emailové adresy společností Komunikační stroje s.r.o. za účelem zařazení do databáze a dalšího reklamního, marketingového využití, tj. zejména nabízení výrobků, služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona

č. 480/2004 Sb.,  a v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EK 679/2016), a to na dobu 10 let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání.

 

Svým souhlasem prohlašujete, že jste oprávněn/a k udělení tohoto souhlasu, jste osobou starší 16 let a jste si vědom/vědoma dopadů svého jednání na ochranu svých osobních údajů.

 

Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a v případě, že souhlas neudělíte, nemá tato skutečnost vliv na poskytování našich služeb.

 

Pokud si přejete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení na vaši emailovou adresu odvolat, můžete tak jednoduše učinit kliknutím na odkaz umístěný na konci každého zaslaného obchodního sdělení.

 

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

 

vzít souhlas kdykoliv zpět,

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě, že budete mít k rozsahu nebo účelu zpracování Vašich osobních údajů jakékoli dotazy, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na čísle 237 839 839 v době 9-16 h nebo e-mailem zaslaným na adresu info@prestonet.cz.

 

Tento souhlas je udělen na dálku prostřednictvím webového formuláře.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now